TR | EN
Ders İçerikleri
  1. SINIF  
1. DÖNEM  
  KODU DERS ADI T U K ECTS  
  121611206 Analiz I 3 2 4 6  
  121611207 Analitik Geometri I 3 0 3 4  
  121611208 Soyut Matematik 3 0 3 4  
  121611210 Temel Bilgi Teknolojileri I 3 0 3 4  
  121611211 Bilgisayar Programlama I 3 0 3 4  
  121611209 A.İ.İ.T. I 2 0 2 2  
  121611195 Türk Dili I 2 0 0 2  
  121611196 İngilizce I 3 0 0 3  
    Sosyal Seçmeli I (1 ders)          
  Toplam : 22 2 18 30  
                 
  Sosyal Seçmeli I Dersleri  
  Beden Eğitimi I Yazı Sanatı I  
  Türk Süsleme Sanatı I İlkyardım I  
  Bahçe Bakımı ve Seracılık I    
       
                 
  1. SINIF  
  2. DÖNEM  
  KODU DERS ADI T U K ECTS  
  121612201 Analiz II 3 2 4 6  
  121612202 Analitik Geometri II 3 0 3 4  
  121612203 Ayrık Matematik 3 0 3 4  
  121612205 Temel Bilgi Teknolojileri II 3 0 3 4  
  121612206 Bilgisayar Programlama II 3 0 3 4  
  121611204 A.İ.İ.T. II 2 0 2 2  
  121612185 Türk Dili II 2 0 0 2  
  121612186 İngilizce II 3 0 0 3  
    Sosyal Seçmeli II (1 Ders)          
  Toplam : 22 2 18 30  
                 
  Sosyal Seçmeli II Dersleri  
  Beden Eğitimi II Yazı Sanatı II  
  Türk Süsleme Sanatı II İlkyardım II  
  Bahçe Bakımı ve Seracılık II    
       
                 
  2. SINIF  
  3. DÖNEM  
  KODU DERS ADI T U K ECTS  
  121613306 Analiz III 3 0 3 5  
  121613307 Lineer Cebir I 3 0 3 5  
  121613308 Diferensiyel Denklemler 3 0 3 5  
  121613309 Bilgisayar Mimarisi 3 0 3 5  
  121613310 Görsel Programlama I 3 0 3 5  
    Seçmeli Matematik I (1 ders) 3 0 3 5  
  Toplam : 18 0 18 30  
                 
  Seçmeli Matematik I Dersleri  
  121613311 Nümerik Analiz I 121613312 Teknik İngilizce I  
  121613313 Graf Teori ve Uygulamaları I      
           
           
                 
  2. SINIF  
  4. DÖNEM  
  KODU DERS ADI T U K ECTS  
  121614306 Analiz IV 3 0 3 5  
  121614307 Lineer Cebir II 3 0 3 5  
  121614308 Matematiksel Fizik 3 0 3 5  
  121614309 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5  
  121614310 Görsel Programlama II 3 0 3 5  
    Seçmeli Matematik II (1 Ders) 3 0 3 5  
  Toplam : 18 0 18 30  
                 
  Seçmeli Matematik II Dersleri  
  121614311 Nümerik Analiz II 121614312 Teknik İngilizce II  
  121614313 Graf Teori ve Uygulamaları II 121614314 Sayılar Teorisi  
           
           
                 
  3. SINIF  
  5. DÖNEM  
  KODU DERS ADI T U K ECTS  
  121615411 Soyut Cebir 3 0 3 5  
  121615412 Diferensiyel Geometri 3 0 3 5  
  121615413 Sembolik Hesaplama I 3 0 3 5  
  121615422 Mat.Yazım ve Tasarım 3 0 3 5  
    Seçmeli Matematik III (1 Ders) 3 0 3 5  
    Seçmeli Bilgisayar I (1 Ders) 3 0 3 5  
  Toplam : 18 0 18 30  
                 
  Seçmeli Matematik III Dersleri  
  121615415 Kısmi Diferensiyel Denklemler 121615417 Uygulamalı İstatistik  
  121615416 Lineer Programlama      
           
  Seçmeli Bilgisayar I Dersleri  
  121615418 Web Programlama 121615419 Simülasyon Teknikleri  
  121615421 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 121615420 Veri Güvenliği  
  121615423 Fonksiyonel Programlama      
                 
  3. SINIF  
  6. DÖNEM  
  KODU DERS ADI T U K ECTS  
  121616358 Topoloji 3 0 3 5  
  121616359 Kompleks Analiz 3 0 3 5  
  121616360 Algoritmalar 3 0 3 5  
  121616361 Kategori Tip ve Yapıları 3 0 3 5  
    Seçmeli Matematik IV (1 Ders) 3 0 3 5  
    Seçmeli Bilgisayar II (1 Ders) 3 0 3 5  
  Toplam : 18 0 18 30  
                 
  Seçmeli Matematik IV Dersleri  
  121616362 Uygulamalı Matematik 121616364 Uygulamalı Cebir  
  121616363 Uygulamalı Diferensiyel Geo.      
           
  Seçmeli Bilgisayar II Dersleri  
  121616369 Web Programlama II 121616368 Web Tabanlı Uygulamalar  
  121616367 Sembolik Hesaplama II      
           
                 
  4. SINIF  
  7. DÖNEM  
  KODU DERS ADI T U K ECTS  
  121617534 Java 3 0 3 5  
    Zorunlu Seçmeli I (Bitirme Projesi) 2 2 3 5  
    Seçmeli Matematik V (2 Ders) 3 0 3 5  
    Seçmeli Bilgisayar III (2 Ders) 3 0 3 5  
               
  Toplam : 17 2 18 30  
                 
  Seçmeli  Matematik V Dersleri  
  121617524 Fonksiyonel Analiz I 121617527 Metrik Topoloji  
  121617525 Cebir 121617528 Projektif Geometri I  
  121617526 Modül Teori 121617529 Hareket Geometrisi  
 

121616321

Genel Topoloji II (4+0)

121618490

Diferansiyel Geometri II (4+0)

 
  Seçmeli Bilgisayar III Dersleri  
  121617531 Oyun Teori 121617532 Veri Madenciliği  
  121617530 Yapay Zeka 121617560 Donanım  
 

121615414

Veri Yapıları      
                 
  Zorunlu Seçmeli I (Bitirme Projesi) Dersleri   
  121617535 Öklidyen Olmayan Geo. I 121617536 Düz.Uzayda Ele. Geo.I  
  121617537 Kuadratik Geomeriler I 121617538 Geometrik Dönüşümler I  
  121617539 Matematik, Doğa ve Sanat I 121617540 Mathematica ile Dif. Denkl.I  
  121617541 Timelike Eğriler ,Yüzeyler I 121617542 Lineer Geometri I  
  121617543 Adi Dif. Denkl. Seçme Kon. I 121617544 İleri Dif. Geo. Giriş I  
  121617545 Kategori Teo.Uyg. I 121617546 Maple I  
  121617547 Topolojik Gruplar I 121617548 Kıs. Dif. Denkl. Say. Uyg. I  
  121617549 Reel Proj.Düz.Mod. I 121617550 Değişmeli Cebirler I  
  121617551 Temel Gruplar I 121617552 Sonlu Geometriler I  
  121617553 İntegral Denklemleri I 121617554 İnternet Programları I  
  121617555 Visual C++ ile Mat. Hes. I 121617556 Geometrik Yapılar I  
  121617557 Mathematica ile Soyut Cebir I 121617558 Fark Denklemler I  
  121617559 Düğümler ve Yüzeyler I      
           
                 
  4. SINIF  
  8. DÖNEM  
  KODU DERS ADI T U K ECTS  
  121618508 Kriptoloji 3 0 3 5  
    Zorunlu Seçmeli II (Bitirme Projesi) 2 2 3 5  
    Seçmeli Matematik VI (2 Ders) 3 0 3 5  
    Seçmeli Bilgisayar IV (2 Ders) 3 0 3 5  
               
  Toplam : 17 2 18 30  
                 
  Seçmeli Matematik VI Dersleri  
  121618499 Fonksiyonel Analiz II 121618500 Homolojiksel Cebir  
  121618501 Cebirsel Topoloji 121618502 Bulanık Mantık  
  121618503 Projektif Geometri II 121618504 Fraktal Geometri   
 

121616347

Soyut Cebir II (4+0) 

121616349 Kompleks Fonk. Teo. II (4+0)  
  Seçmeli Bilgisayar IV Dersleri  
  121618505 Formal Diller ve Otomata 121618506 Yapay Ağlar  
  121618507 Bilgisayar Grafiği 121618535 Android Programlama  
           
                 
  Zorunlu Seçmeli II (Bitirme Projesi) Dersleri  
  121618509 Öklidyen Olmayan Geo. II 121618510 Düz.Uzayda Ele. Geo.II  
  121618511 Kuadratik Geomeriler II 121618512 Geometrik Dönüşümler II  
  121618513 Matematik, Doğa ve Sanat II 121618514 Mathematica ile Dif. Denkl.II  
  121618515 Timelike Eğriler ,Yüzeyler II 121618516 Lineer Geometri II  
  121618517 Adi Dif. Denkl. Seçme Kon. II 121618518 İleri Dif. Geo. Giriş II  
  121618519 Kategori Teo.Uyg. II 121618520 Maple II  
  121618521 Topolojik Gruplar II 121618522 Kıs. Dif. Denkl. Say. Uyg. II  
  121618523 Reel Proj.Düz.Mod. II 121618524 Değişmeli Cebirler II  
  121618525 Temel Gruplar II 121618526 Sonlu Geometriler II  
  121618527 İntegral Denklemleri II 121618528 İnternet Programları II  
  121618529 Visual C++ ile Mat. Hes. II 121618530 Geometrik Yapılar II  
  121618531 Mathematica ile Soyut Cebir II 121618532 Fark Denklemler II  
  121618533 Düğümler ve Yüzeyler II