TR | EN
Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için gerekli koşullar 8 Ağustos 2016 tarih ve 29795 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan usul ve esasları dördüncü bölümde belirtilmiştir. Bu usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:

Diploma şartları

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında eğitim planındaki tüm derslerden en az DD veya YT notu alması, lisansta 240, önlisansta 120 AKTS’yi tamamlaması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları bu Yönetmeliğe uyarak sekiz yarıyıldan önce sağlayan öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir.

(2) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıllık kısmındaki dersleri başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği programdan kaydını sildirmek koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.

Başarı belgeleri ve listesi

MADDE 26 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

(2) Öğrenciye istediği takdirde bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde/programda her bir yarıyıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler liste halinde ilan edilir. Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin ilk %10’luk listeye katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını bitirmelerinden itibaren başlar.

Programdaki öğrenci ve mezun sayılarının yıllara göre değişimini gösteren Tablo  aşağıda verilmiştir.

Akademik Yıl

Hazırlık

Sınıf

Öğrenci Sayıları

Mezun Sayıları

1.

2.

3.

4.

L

YL

D

L

YL

D

2017-2018

0

94

94

90

258

536

132

39

150

12

6

2016-2017

0

95

90

138

269

592

113

40

122

11

7

2015-2016

0

91

140

153

239

623

110

43

193

6

3

2014-2015

0

177

157

122

269

725

99

41

168

8

3

2013-2014

0

169

139

153

255

716

96

36

189

3

1

Öğrenci ve Mezun Sayıları