TR | EN
FEDEK Görev Dağılımı

Ölçüt 1

Öğrenciler

Yrd.Doç.Dr.Temel ERMİŞ

Arş.Gör.Dr.Hatice GÜLSÜN AKAY

Ölçüt 2

Program Öğretim Amaçları

Yrd.Doç.Dr.Sait SAN

Arş.Gör.Gürkan KAPLAN

Arş.Gör.Dr.Kadir EMİR

Ölçüt 3

Program Çıktıları

Yrd.Doç.Dr.Ömer ÜNSAL

Arş.Gör.Dr.Hatice GÜLSÜN AKAY

Arş.Gör.Elis SOYLU YILMAZ

Ölçüt 4

Öğretim Planı

Yrd.Doç.Dr.Sait SAN

Arş.Gör.Dr.Özlem ERSOY HEPSON

Arş.Gör.Dr.Hatice GÜLSÜN AKAY

Arş.Gör.Elis SOYLU YILMAZ

Ölçüt 5

Öğretim Elemanı

Yrd.Doç.Dr.Ömer ÜNSAL

Arş.Gör.Elis SOYLU YILMAZ

Ölçüt 6

Yönetim Yapısı

Yrd.Doç.Dr.Temel ERMİŞ

Arş.Gör.Gürkan KAPLAN

Ölçüt 7

Alt Yapı

Arş.Gör.Zühal KURT

Ölçüt 8

Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar

Arş.Gör.Elis SOYLU YILMAZ

Ölçüt 9

Sürekli İyileştirme ve Programa Özgü Ölçütler

Arş.Gör.Dr.Özlem ERSOY HEPSON

EK 1

Programa İlişkin Ek Bilgiler

Arş.Gör.Dr.Hatice GÜLSÜN AKAY

EK 2

Kurum Profili

Arş.Gör.Gürkan KAPLAN

ANKETLER

 

Arş.Gör.Dr.Kadir EMİR

Arş.Gör.Zühal KURT

Arşiv Odası

 

Arş.Gör.Dr.Kadir EMİR

Web Sorumlusu

 

Müh.Özer ÇELİK