TR | EN
Bölüm Öz Görev

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİÜNİVERSİTESİ

FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

VİZYON
(ÖZGÖRÜŞ)

Ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim ışığında araştırma-geliştirme yapabilen, girişimci, katılımcı, paylaşımcı, bilim ve teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan mezunlar ve bilim insanları yetiştiren, çağdaş hizmetler sunan, çalışanlarının haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan alanında öncülük eden ve çalışmaları örnek alınan bir üniversite olmak.

Bilgiyi değere dönüştüren, toplumla bütünleşmiş, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir Fakülte olmak. 

Evrensel bilgi üreten ve alanında yetkin bireyler yetiştiren, öncü bir bölüm olmak.

MİSYON
(ÖZGÖREV)

Tüm çalışanlarının haklarını koruyarak, onların özverili çalışmaları ve destekleri ile sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına sahip/bağlı, ülkemizin sağlık, sosyal, ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve yakından izleyen, çözümler üretebilen ve uygulayabilen, ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye katkıda bulunabilen, ulusal yararlılığı ön planda olan uluslar arası düzeyde bilimsel araştırma yapabilen, çevre bilincine sahip, topluma yararlı hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim insanları yetiştirmek ve topluma çağdaş sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri sunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi, eğitim ve öğretim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

Modern matematiğin farklı anabilim dallarındaki temel kavramlarını öğrenerek, bilgisayar bilimleri dersleriyle bilişim teknolojilerinin altyapısını oluşturan; bilgisayar programlama dilleri, işletim bilgisi, veri tabanı uygulaması ve yazılım konularında ihtiyaçları karşılayabilen üretici, çağdaşbireyler yetiştirmek.