TR | EN
Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sistemi Toplantısı
13.12.2021

Üniversitemiz öğrencilerinin yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarına katılımlarını artırmak ve öğrenciler arasında kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 17 Aralık 2021 Cuma günü 10:15'de çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Çevrimiçi toplantı bilgileri ektedir.

Toplanti Bilgileri